شناخت روحيات ملل

کد شناسه :533
شناخت روحيات ملل

شناخت روحيات ملل تأليف : زهرا كاظمي ، محمد زاهدي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : ژنتيك 2 : محيط و فرهنگ 3 : نيازها و انگيزه هاي بشر 4 : نياز و انگيزه سفر 5 : ويژگي هاي رفتاري و ارتباط 6 : ارتباط ويژگي رفتاري و گردشگري 7 : تغذيه 8 : مذهب 9 : جغرافياي سياسي كاربردي 10 : تحليل ويژگي هاي ارتباطي - رفتاري بر شناخت روحيات ملل 11 : تحليل ويژگي هاي تغذيه اي بر شناخت روحيات ملل 12 : تحليل فضاي سياسي اجتماعي بر شناخت روحيات ملل 13 : تحليل محيط زيست و جغرافياي طبيعي بر شناخت روحيات ملل 14 : تحليل عوامل مذهبي بر شناخت روحيات ملل 15 : تحليل عوامل فرهنگي بر شناخت روحيات ملل 16 : خرافات ، باورها و عقايد اجتماعي بر شناخت روحيات ملل 17 : تأثير موسيقي بر شناخت روحيات ملل - شناخت روحيات ملل - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر