شناخت روحیات ملل

کد شناسه :533
شناخت روحیات ملل

شناخت روحیات ملل تألیف : زهرا کاظمی ، محمد زاهدی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : ژنتیک 2 : محیط و فرهنگ 3 : نیازها و انگیزه های بشر 4 : نیاز و انگیزه سفر 5 : ویژگی های رفتاری و ارتباط 6 : ارتباط ویژگی رفتاری و گردشگری 7 : تغذیه 8 : مذهب 9 : جغرافیای سیاسی کاربردی 10 : تحلیل ویژگی های ارتباطی - رفتاری بر شناخت روحیات ملل 11 : تحلیل ویژگی های تغذیه ای بر شناخت روحیات ملل 12 : تحلیل فضای سیاسی اجتماعی بر شناخت روحیات ملل 13 : تحلیل محیط زیست و جغرافیای طبیعی بر شناخت روحیات ملل 14 : تحلیل عوامل مذهبی بر شناخت روحیات ملل 15 : تحلیل عوامل فرهنگی بر شناخت روحیات ملل 16 : خرافات ، باورها و عقاید اجتماعی بر شناخت روحیات ملل 17 : تأثیر موسیقی بر شناخت روحیات ملل - شناخت روحیات ملل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر