مهندسی ژئوتکنیک . طراحی .کاربردها و مخاطرات

کد شناسه :5457
مهندسی ژئوتکنیک . طراحی .کاربردها و مخاطرات

مهندسی ژئوتکنیک : طراحی ، کاربردها و مخاطرات تألیف : ابوالفضل اسلامی ، آرش سخاوتیان - عمران - کتاب پرهام - 1 : تنش در خاک 2 : انواع فونداسیون ها و تعیین ظرفیت باربری خاک و سنگ 3 : نشست ، تورم ، انقباض و جابجایی 4 : شیبها و شیروانی های خاکی یا سنگی و تحلیل پایداری 5 : رانش خاک ، دیوارهای حائل و ملاحظات طراحی 6 : ژئوسنتیک ها 7 : کارهای خاکی و گودبرداری 8 : کارهای خاکی در راهسازی 9 : سدهای خاکی و سنگی 10 : بهسازی ، تثبیت و تسلیح خاک ها 11 : خاکها و سنگهای مسأله دار 12 : فرونشست در اثر عوارض زیرسطحی 13 : ژئوتکنیک لرزه ای 14 : ژئوتکنیک زیست محیطی 15 : فرسایش آبی - خاکی و چگونگی مقابله - مهندسی ژئوتکنیک : طراحی ، کاربردها و مخاطرات - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر