مقاومت مصالح کاربردی چ3

کد شناسه :5509
مقاومت مصالح کاربردی چ3

مقاومت مصالح کاربردی تألیف : محمود گلابچی - معماری - کتاب پرهام - 1 : کشش و فشار 2 : نیروی برشی 3 : پیچش 4 : نیروی برشی و گشتاور خمشی 5 : خواص هندسی سطوح 6 : تئوری خمش تیرها 7 : تغییر شکل تیرها ، روش انتگرال دوگانه 8 : تغییر شکل تیرها ، روش سطح لنگر 9 : تعیین تغییر شکل تیرها ، روش تابع منفرد 10 : تیرهای نامعین 11 : خمش نامتقارن و تیرهای خمیده 12 : طراحی پلاستیک ( خمیری ) تیرها 13 : ستون ها 14 : روش انرژی 15 : تنش های مرکب 16 : نیروهای مرکب و تئوری های گسیختگی 17 : تئوری ارتجاعی 18 : مخازن جدار نازک تحت فشار 19 : صفحات نازک 20 : کابل ها 21 : تنش بالک و مباحث تکمیلی در برش 22 : مسائل تکمیلی - مقاومت مصالح کاربردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر