ارزيابي بازار زمين شهري

کد شناسه :560
ارزيابي بازار زمين شهري

ارزيابي بازار زمين شهري : ابزاري جديد در مديريت شهري تأليف : ديويد اي دوال ترجمه : نجما اسمعيل پور - شهرسازي - كتاب پرهام- 1 : بحران زمين شهري 2 : چرا ارزيابي اراضي ضروري است ؟ 3 : سازماندهي ارزيابي زمين 4 : كاربرد فرايند ارزيابي بازار زمين در سن پدروسولا - هندوراس - 5 : ارزيابي تأثير توسعه امكانات زيربنايي بر قيمت قطعات : مورد كراچي - ارزيابي بازار زمين شهري : ابزاري جديد در مديريت شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر