الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :5610
الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری

الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری تألیف : ابوالفضل مشکینی ، حافظ مهدنژاد ، فریاد پرهیز - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی شهری و شهرسازی مدرنیسم در تقابل با پسامدرنیسم 2 : سیر تطور الگوهای شهری با تأکید بر شهر دانش محور 3 : الگوی خزش شهری 4 : الگوی شهر فشرده 5 : الگوی نوشهرگرایی جلوه ای از شهرسازی پایدار 6 : الگوی راهبرد رشد هوشمند شهری - الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر