الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :5610
الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری

الگوهاي فرانوگرايي در برنامه ريزي شهري تأليف : ابوالفضل مشكيني ، حافظ مهدنژاد ، فرياد پرهيز - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : برنامه ريزي شهري و شهرسازي مدرنيسم در تقابل با پسامدرنيسم 2 : سير تطور الگوهاي شهري با تأكيد بر شهر دانش محور 3 : الگوي خزش شهري 4 : الگوي شهر فشرده 5 : الگوي نوشهرگرايي جلوه اي از شهرسازي پايدار 6 : الگوي راهبرد رشد هوشمند شهري - الگوهاي فرانوگرايي در برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر