معماري علم در ايران

کد شناسه :5642
معماري علم در ايران

معماري علم در ايران تأليف : رضا منصوري - معماري - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : واژه علم و مفاهيم رايج آن در ايران 3 : علم و مدلهاي شبه اقتصادي آن 4 : زبان ، تفكر و علم 5 : تاريخ علم در ايران : نگاهي ديگر 6 : علم و مهندسي 7 : استبداد در علم ايران و قبايي تنگ بر تن علم 8 : علم نوين و دموكراسي 9 : دانش بومي ؟ علم بومي ؟ 10 : ترويج ، توسعه و مدرنيت 11 : ترجمه و توسعه 12 : نقش واژه گزيني در توسعه 13 : چالش هاي مفهوم نوآوري در ايران 14 : آسيب شناسي دانشگاه هاي ايران : تأسيس و مديريت مبتني بر دانش سنتي نه مبتني بر علم نوين 15 : دانشگاه : آموزشگاه عالي يا انديشگاه 16 : توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن : لزوم يك چرخش نگرش 17 : معماري علم در ايران - معماري علم در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر