توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

کد شناسه :6078
توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران تألیف : مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری - عمران - کتاب پرهام - 1 : توسعه و تحول در جامعه روستایی 2 : سیاست های توسعه روستایی 3 : توسعه و تحول در جامعه روستایی - توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران - عمران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر