برنامه ريزي و طراحي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي

کد شناسه :629
برنامه ريزي و طراحي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي

برنامه ريزي و طراحي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي تأليف : سيد رامين غفاري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباني نظري (تعاريف و مفاهيم ) 2 : شناسايي و تعيين حوزه ي نفوذ ) 3 : ( مطالعات طبيعي ، اقتصادي و جمعيتي در برنامه ريزي و طراحي كالبدي ) 4 : تاريخ پيدايش ، موقع و مقر ، ريخت شناسي و گسترش ادواري 5 : تعيين محدوده ي محلات ، كيفيت ابنيه ، نوع مالكيت و ...6 : مسكن روستايي 7 : شبكه ي معابر ( تعريف ، طراحي و توسعه و تعريض ) 8 : كاربري زمين ، نرم ها و استانداردهاي ارائه ي خدمات 9 : تغيير كاربري زمين عوامل ، انگيزه ها و اثرات 10 : ضوابط و مقررات - برنامه ريزي و طراحي كالبدي سكونتگاه هاي روستايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر