کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم

کد شناسه :634
کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم

کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم تألیف : جعفر کریمی ، محمدرضا محبوب فر - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم پایه 2 : اهمیت گردشگری در قرن حاضر و لزوم برنامه ریزی آن 3 : کاربرد داده های اقلیمی در برنامه ریزی صنعت توریسم 4 : مدل ها و شاخص های اقلیم گردشگری 5 : جمع بندی و تعیین شاخص ایده آل جهت برنامه ریزی توریسم - کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر