آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

کد شناسه :6445
آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی
موجود نیست

آشنايي با فن سنجش از دور و كاربرد در منابع طبيعي تأليف : محمود زبيري ، عليرضا مجد - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : كلياتي درباره سنجش از دور 2 : تاريخچه سنجش از دور 3 : نور و طيف الكترومغناطيسي 4 : خصوصيات انعكاس طيفي پديده هاي مختلف سطح زمين 5 : سكوها 6 : سنجنده ها 7 : ارسال اطلاعات كسب شده توسط سنجنده ها به زمين 8 : توليدات سنجنده ها 9 : كدبندي اطلاعات ماهواره اي 10 : تفسير و يا تجزيه و تحليل اطلاعات سنجش از دور 11 : موارد استفاده يا كاربرد اطلاعات ماهواره اي در مطالعات منابع زميني - آشنايي با فن سنجش از دور و كاربرد در منابع طبيعي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر