آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

کد شناسه :6445
آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی تألیف : محمود زبیری ، علیرضا مجد - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : کلیاتی درباره سنجش از دور 2 : تاریخچه سنجش از دور 3 : نور و طیف الکترومغناطیسی 4 : خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین 5 : سکوها 6 : سنجنده ها 7 : ارسال اطلاعات کسب شده توسط سنجنده ها به زمین 8 : تولیدات سنجنده ها 9 : کدبندی اطلاعات ماهواره ای 10 : تفسیر و یا تجزیه و تحلیل اطلاعات سنجش از دور 11 : موارد استفاده یا کاربرد اطلاعات ماهواره ای در مطالعات منابع زمینی - آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر