طراحي شهري همه شمول

کد شناسه :6525
طراحي شهري همه شمول

طراحي شهري همه شمول ، خيابان هايي براي زندگي ، مناسب سازي خيابانهاي شهري براي سالمندان كم توان ، اليزابت برتون ، لين ميچل ، الهه ساكي و ساناز فنائي ، انتشارات آرمانشهر ، شهرسازي ، جنبه هاي اجتماعي ، معماري و جامعه ، سالمندان عقب مانده ذهني ، معلولان ، كتاب پرهام ، خيابان هايي براي زندگي چرا ، خاستگاه مفهوم خيابان هايي براي زندگي ، نياز به خيابان هاي دوستدار افراد مبتلا به كم تواني ، تجارب سالمندان از خيابان هاي محلاتشان ، خيابان هايي براي زندگي ، چگونه ، آشنايي ، خوانايي ، قابليت تشخيص ، قابليت دسترسي ، راحتي ، ايمني، خيابان هايي براي زندگي ، آينده ، خيابان هايي براي زندگي در عمل ، آينده خيابان هايي براي زندگي ، طراحي شهري همه شمول ، خيابانهايي براي زندگي ، مناسب سازي خيابانهاي شهري براي سالمندان كم توان ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر