شهر - نارسیس ملایوسف

کد شناسه :8813
شهر - نارسیس ملایوسف
موجود نیست

شهر تاليف : گي بورژل ترجمه : نارسيس سهرابي ملايوسف - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : پيشرفت تدريجي شهر 2 : پيشرفت مادي و جهش هاي سبك زندگي 3 : سكونت 4 : رواج استفاده از اتومبيل 5 : اشاعه فعاليت هاي فرهنگي براي توده هاي مردم 6 : انبوه سازي اقتصادي و دگرگوني فعاليت ها 7 : صنعتي شدن عميق و گسترده فضاي شهر 8 : از قطب هاي تكنيكي تا شركت خدماتي براي عموم 9 : بازسازي اقشار اجتماعي 10 : زنانه شدن جامعه 11 : بحران در نظام اقتصادي 12 : ترديد در مورد رشد اقتصادي 13 : تناقض هاي موجود در فرانسه كنوني 14 : بحران موجود در واقعيت هاي شهري 15 : موانع ايجاد مسكن مناسب 16 : تناقض هاي موجود در جابجايي 17 : دغدغه فرم شهر 18 : شكست طرح يكپارچه و همگون سازي شهر 19 : مدرسه : نهادي كه متزلزل مي شود 20 : توسعه پايدار : اشتباهي مضاعف ؟ 21 : حاكميت يا حكومت شهر ؟ 22 : اميدواري براي شهر 23 : ابداع مجدد شهر رو به توسعه 24 : مهاجرت 25 : تعيين اولويت شهري 26 : بيشتر در جستجوي جابجايي اجتماعي باشيم تا مختلط كردن سكونتگاه ها 27 : در اولويت قرار دادن حاكميت منطقه اي پروژه سياسي 28 : مفهومي دوباره بخشيدن به استراتژي هاي مديريت شهري 29 : اسطوره ، تاريخ و اراده سياسي - شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر