شهر - نارسیس ملایوسف

کد شناسه :8813
شهر - نارسیس ملایوسف

شهر تالیف : گی بورژل ترجمه : نارسیس سهرابی ملایوسف - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : پیشرفت تدریجی شهر 2 : پیشرفت مادی و جهش های سبک زندگی 3 : سکونت 4 : رواج استفاده از اتومبیل 5 : اشاعه فعالیت های فرهنگی برای توده های مردم 6 : انبوه سازی اقتصادی و دگرگونی فعالیت ها 7 : صنعتی شدن عمیق و گسترده فضای شهر 8 : از قطب های تکنیکی تا شرکت خدماتی برای عموم 9 : بازسازی اقشار اجتماعی 10 : زنانه شدن جامعه 11 : بحران در نظام اقتصادی 12 : تردید در مورد رشد اقتصادی 13 : تناقض های موجود در فرانسه کنونی 14 : بحران موجود در واقعیت های شهری 15 : موانع ایجاد مسکن مناسب 16 : تناقض های موجود در جابجایی 17 : دغدغه فرم شهر 18 : شکست طرح یکپارچه و همگون سازی شهر 19 : مدرسه : نهادی که متزلزل می شود 20 : توسعه پایدار : اشتباهی مضاعف ؟ 21 : حاکمیت یا حکومت شهر ؟ 22 : امیدواری برای شهر 23 : ابداع مجدد شهر رو به توسعه 24 : مهاجرت 25 : تعیین اولویت شهری 26 : بیشتر در جستجوی جابجایی اجتماعی باشیم تا مختلط کردن سکونتگاه ها 27 : در اولویت قرار دادن حاکمیت منطقه ای پروژه سیاسی 28 : مفهومی دوباره بخشیدن به استراتژی های مدیریت شهری 29 : اسطوره ، تاریخ و اراده سیاسی - شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر