مهندسی محیط زیست ج2 ، هوا و زایدات جامد

کد شناسه :6980
مهندسی محیط زیست ج2 ، هوا و زایدات جامد

مهندسی محیط زیست جلد دوم هوا و زایدات جامد تألیف : هووارد س پوی ، دونالد ر روو ، جرج چبانوگلاس ترجمه : سیروس ابراهیمی ، محمدعلی کی نژاد - عمران - کتاب پرهام - 7 : تعاریف ، خاصیت ها و دورنما 8 : هواشناسی و فرایندهای طبیعی تصفیه هوا 9 : سیستم های مهندسی برای کنترل آلودگی هوا 10 : دور ریزهای جامد : تعاریف ، خواص و دورنما ها 11 : سیستم های مهندسی برای تصفیه و دفع مواد زاید جامد 12 : سیستم های مهندسی برای منابع و بازیابی انرژی - مهندسی محیط زیست جلد دوم هوا و زایدات جامد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر