نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان

کد شناسه :7085
نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان

نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان به همراه مباحث تأخیرات و تعدیل تألیف : مصطفی ثمریها - 1 : نکات کاربردی شرایط عمومی پیمان 2 : شرایط عمومی پیمان 3 : تأخیرات 4 : تعدیل - نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان به همراه مباحث تأخیرات و تعدیل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر