راهنمای جامع مدل های کاربردیGIS همراه باCD ج اول

کد شناسه :772
راهنمای جامع مدل های کاربردیGIS همراه باCD ج اول

راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری ، روستایی و محیطی تألیف : غریب فاضل نیا ، سیدیاسر حکیم دوست ، یدالله بلیانی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : کلیات سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS فصل دوم : تحلیلهای توپوگرافی و فیزیوگرافی فصل سوم : درون یابی فصل چهارم : مکان یابی فصل پنجم : تابع تراکم کرنل - راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری ، روستایی و محیطی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر