سکه های پهلوی

کد شناسه :800
سکه های پهلوی

مجموعه سکه های دوره پهلوی : پهلوی اول : 1320 - 1304 پهلوی دوم : 1357 - 1320 تألیف : عبدالعزیز حق صفت - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : آلیاژ های سکه 3 : قیمت گذاری سکه 4 : دوره رضا شاه پهلوی ( پهلوی اول ) 1320 - 1304 5 : دوره محمدرضا شاه پهلوی (پهلوی دوم )1357-1320 - مجموعه سکه های دوره پهلوی : پهلوی اول : 1320 - 1304 پهلوی دوم : 1357 - 1320 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر