برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

کد شناسه :814
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین ، خلیل کلانتری و غلامحسین عبداله زاه انتشارات فرهنگ صبا شهرسازی ، عمران منطقه ای ایران ، آمایش سرزمین ایران ، فضا در منطقه ، منطقه بندی اقتصادی ، کتاب پرهام ، تحلیلی از مفاهیم کلیدی برنامه ریزی فضایی ، ریشه ها و بنیان های برنامه ریزی منطقه ای ،ابعاد فضایی در تحلیل مسائل توسعه ، شکل گیری و رشد اندیشه های توسعه منطقه ای 1 و 2 ناکامی ها در فرآیند توسعه و بازنگری در دیدگاه ها ، سازمان فضایی و آمایش سرزمین ، تجربه برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در برخی کشورها ، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران ، منطقه بندی و برنامه ریزی فضایی ، توسعه پایدار و الگوهای ارزیابی پروژه های منطقه ای ، برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر