برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

کد شناسه :814
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين ، خليل كلانتري و غلامحسين عبداله زاه انتشارات فرهنگ صبا شهرسازي ، عمران منطقه اي ايران ، آمايش سرزمين ايران ، فضا در منطقه ، منطقه بندي اقتصادي ، كتاب پرهام ، تحليلي از مفاهيم كليدي برنامه ريزي فضايي ، ريشه ها و بنيان هاي برنامه ريزي منطقه اي ،ابعاد فضايي در تحليل مسائل توسعه ، شكل گيري و رشد انديشه هاي توسعه منطقه اي 1 و 2 ناكامي ها در فرآيند توسعه و بازنگري در ديدگاه ها ، سازمان فضايي و آمايش سرزمين ، تجربه برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين در برخي كشورها ، برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين در ايران ، منطقه بندي و برنامه ريزي فضايي ، توسعه پايدار و الگوهاي ارزيابي پروژه هاي منطقه اي ، برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر