سياستگذاري جهانگردي

کد شناسه :8068
سياستگذاري جهانگردي

سياستگذاري جهانگردي تأليف : كالين مايكل هال ، جان ام جنكينز ترجمه : سيد محمد اعرابي ، داود ايزدي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : درآمدي بر سياستگذاري جهانگردي 2 : نقش اصول نهادينه شده در سياستگذاري جهانگردي 3 : نقش ارزش ها در سياستگذاري جهانگردي 4 : نقش گروه هاي ذينفع در فرايند سياستگذاري جهانگردي 5 : نقش قدرت در سياستگذاري جهانگردي 6 : ارزيابي و نظارت بر سياستگذاري جهانگردي 7 : مطالعه سياست هاي جهانگردي - سياستگذاري جهانگردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر