ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن

کد شناسه :8126
ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن

ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن تألیف : گیتی اعتماد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ارزیابی تأثیرات پروژه نواب بر ساکنان آن 2 : ارزیابی تجربه های جهانی مشابه 3 : جمع بندی و ارائه پیشنهادها 4 : مصاحبه ها - ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر