به سوي شهرهاي سالم

کد شناسه :8337
به سوي شهرهاي سالم

به سوي شهرهاي سالم تأليف :پگي ادوارد ، آگيس توروس ترجمه : مهدي دهقان منشادي - شهرسازي - كتاب پرهام - پيامهاي كليدي : 1 : زندگي فعال ، سلامتي و مديريت محلي 2 : فعاليت بدني : يك سرمايه گذاري حياتي 3 : تنگناها و فرصت ها در محيط مصنوع 4 : تنگناها و فرصت ها در محيط اجتماعي 5 : توجه ويژه به نيازهاي گروه هاي جمعيتي 6 : محل فعاليت هاي بدني 7 : برنامه ريزي براي وزن سالم 8 : جمع بندي - به سوي شهرهاي سالم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر