خوانش مفاهیم طراحی شهری

کد شناسه :8609
خوانش مفاهیم طراحی شهری

خوانش مفاهیم طراحی شهری متیو کارمونا ،استیو تیزدل کامران ذکاوت ، فرناز فرشاد شهرسازی ، طراحی و تحلیل شهری انتشارات آذرخش - کتاب پرهام - درک طراحی شهری ، بعد ریخت شناسی ، بعد ادراکی ، بعد اجتماعی ، بعد بصری ، بعد عمل کردی ، بعد زمانی ، تحقق و اجرای طراحی شهری - کتاب پرهام ، خوانش مفاهیم طراحی شهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر