زبان الگو :شهرها ، نشریه 734

کد شناسه :8730
زبان الگو :شهرها ، نشریه 734

زبان الگو بخش اول : شهرها تألیف : کریستوفر الکساندر ترجمه : رضا کربلایی نوری - شهرسازی - کتاب پرهام - زبان الگو - خلاصه زبان انتخاب زبان برای هر پروژه - بوطیقا یا شعر زبان - شهرها - 1 : مناطق مستقل 2 : پراکنش شهرها 3 : انگشتان حومه شهری 4 : دره های کشاورزی 5 : نواری از خیابان های حومه ای 6 : شهرهای حومه ای 7 : مناطق خارج از شهر 8 : موزاییک خرده فرهنگ 9 : کار پراکنده 10 : جادوی شهر 11 : حوزه های حمل و نقل محلی 12 : اجتماع محلی 7000 نفری 13 : مرز خرده فرهنگ 14 : محله های متمایز 15 : مرز محله ها 16 : شبکه حمل و نقل عمومی 17 جاده های کمربندی 18 : شبکه یادگیری 19 : شبکه خرید 20 : مینی بوس ها 21 : محدودیت چهارطبقه 22 : 9 درصد پارکینگ 23 : جده های موازی 24 : مکان های مقدس 25 : دسترسی به آب 26 : چرخه زندگی 27 : مردها و زن ها 28 : هسته های خارج از مرکز 29 : حلقه های تراکم 30 : گره های فعالیتی 31 : گردشگاه 32 : خیابان تجاری 33 : زندگی شبانه 34: تقاطع 35 : تلفیق خانوارها 36 : درجات عمومی بودن 37 : مجموعه خانه ها 38 : خانه های ردیفی 39 : تپه خانه ها 40 : افراد مسن در همه جا 41 : اجتماعات کاری 42 : نوار صنعتی 43 : دانشگاه به مثابه بازار 44 : شهرداری محلی 45 : زنجیره پروژه های محله ای 46 : بازاری با مغازه های زیاد 47 : مرکز بهداشت و سلامت 48 : خانه سازی در زمین های خالی شهری 49 : جاده های حلقوی محلی 50 : تقاطع های T شکل ( سه راه ها ) 51 - خیابان های سبز 52 : شبکه های پیاده راه ها و خودروها 53 : دروازه های اصلی 54 : محل گذر از عرض خیابان 55 : پیاده روهای بالاتر از سطح خیابان 56 : مسیرهای گذر و توقفگاه دوچرخه 57 : بچه ها در شهر 58 : کارناوال 59 : پشتگاه های خلوت 60 : فضای سبز در دسترس 61 : میدان های عمومی کوچک 62 : مکان های مرتفع 63 : رقص در خیابان 65 : مکان های تولد 66 : زمین مقدس 67 : زمین عمومی 68 : فضای بازی متصل 69 : محوطه عمومی بیرونی 70 : گورستان 71 : آبگیر 72 : ورزش های محلی 73 : زمین های بازی ماجراجویانه 74 : حیوانات 75 : خانواده 76 : خانه برای خانواده های کوچک 77 : خانه برای یک زوج 78 : خانه یک نفره 79 : خانه شخصی خودتان 80 : دفاتر و کارگاه های خودگردان 81 : خدمات خرد غیررسمی 82 : ارتباطات اداری 83 : استاد و شاگردی 84 : جامعه نوجوانی 85 : مدرسه مشاهده محور 86 : خانه بچه ها 87 : مغازه های با مالکیت شخصی 88 : کافه خیابانی 89 : خواربارفروشی نبش خیابان 90 : نوشابه فروشی 91 : مهمانسرا 92 : ایستگاه اتوبوس 93 : اغذیه فروشی 94 : خوابیدن در فضای عمومی - زبان الگو بخش اول : شهرها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر