ساخت شهر بر اساس مبانی هنری

کد شناسه :8862
ساخت شهر بر اساس مبانی هنری

ساخت شهر بر اساس مبانی هنری تألیف : کامیلو زیته ترجمه : فریدون قریب - شهر سازی - کتاب پرهام - 1 : رابطه بین بناها ،یادمان ها و میدان ها 2 :خالی گذاشتن مرکز 3 : محصور بودن میدان ها 4 :اندازه و شکل میدان ها 5 : نامنظمی میدان های قدیمی 6 : مجموعه میدان های همجوار 7 : وضعیت میدان ها در شمال اروپا 8 : بی انگیزگی و کسالت آور بودن میدان های شهری 9 : سیستم های مدرن 10 : محدودیت های هنری در فضاهای شهری مدرن 11 : سیستم های پیشرفته امروزی 12 : نمونه یک ساماندهی شهری بر اساس مبانی هنری - ساخت شهر بر اساس مبانی هنری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر