ساخت شهر بر اساس مبانی هنری

کد شناسه :8862
ساخت شهر بر اساس مبانی هنری

ساخت شهر بر اساس مباني هنري تأليف : كاميلو زيته ترجمه : فريدون قريب - شهر سازي - كتاب پرهام - 1 : رابطه بين بناها ،يادمان ها و ميدان ها 2 :خالي گذاشتن مركز 3 : محصور بودن ميدان ها 4 :اندازه و شكل ميدان ها 5 : نامنظمي ميدان هاي قديمي 6 : مجموعه ميدان هاي همجوار 7 : وضعيت ميدان ها در شمال اروپا 8 : بي انگيزگي و كسالت آور بودن ميدان هاي شهري 9 : سيستم هاي مدرن 10 : محدوديت هاي هنري در فضاهاي شهري مدرن 11 : سيستم هاي پيشرفته امروزي 12 : نمونه يك ساماندهي شهري بر اساس مباني هنري - ساخت شهر بر اساس مباني هنري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر