تکوین دموکراسی های شهری

کد شناسه :9172
تکوین دموکراسی های شهری

تکوین دموکراسی شهری : حکومت های شهری اروپا ( اوایل دوره ی مدرن ) تألیف : کریستوفر آر . فردریش ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سیاست های شهری 2 : چه کسانی حکومت می کردند ؟ 3 : منافع و مسایل 4 : اشکال کنش سیاسی 5 : تشدید بحران و مداخله 6 : هنر حکمرانی شهری و دولت - تکوین دمکراسی شهری : حکومت های شهری اروپا ( اوایل دوره ی مدرن ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر