از زنگان تا زنجان

کد شناسه :9198
از زنگان تا زنجان

از زنگان تا زنجان : سيري تاريخي بر تحولات كالبدي فضايي بافت كهن شهر تأليف : كيومرث حبيبي، احمد پور احمد و ابوالفضل مشكيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و مباني نظري توسعه شهري 2 : سامانه طبيعي استان و شهر زنجان 3 : تغييرات كالبدي - فضايي شهر زنجان در بستر زمان 4 : شناخت ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي شهر زنجان 5 : مسكن و تحولات وابسته به آن در شهر زنجان 6 : تجزيه و تحليل سناريوهاي مختلف توسعه شهري 7 : نتيجه گيري - از زنگان تا زنجان : سيري تاريخي بر تحولات كالبدي فضايي بافت كهن شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر