از زنگان تا زنجان

کد شناسه :9198
از زنگان تا زنجان

از زنگان تا زنجان : سیری تاریخی بر تحولات کالبدی فضایی بافت کهن شهر تألیف : کیومرث حبیبی، احمد پور احمد و ابوالفضل مشکینی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و مبانی نظری توسعه شهری 2 : سامانه طبیعی استان و شهر زنجان 3 : تغییرات کالبدی - فضایی شهر زنجان در بستر زمان 4 : شناخت ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی شهر زنجان 5 : مسکن و تحولات وابسته به آن در شهر زنجان 6 : تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف توسعه شهری 7 : نتیجه گیری - از زنگان تا زنجان : سیری تاریخی بر تحولات کالبدی فضایی بافت کهن شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر