نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان

کد شناسه :9271
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان

نگاهي به مباني معماري از فرم تا مكان نوشته پي ير فون مايس ترجمه سيمون آيوازيان - معماري -بخش اول از فرم تا مكان 1 : روزن ها (بازشوها ) 2 : پديده هاي ادراك 3 : نظم و بي نظمي 4 : اندازه و توازن 5 : بافت و شناسه 6 :فضا 7 : مكان 8 : شكل و ماده 9 : فرايند طراحي ( پروژه ) بخش دوم : مقدمه اي بر تحليل مباني معماري -تحليل و مقياس مباني معماري ايران با غرب - نگاهي به مباني معماري از فرم تا مكان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر