نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان

کد شناسه :9271
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان

نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان نوشته پی یر فون مایس ترجمه سیمون آیوازیان - معماری -بخش اول از فرم تا مکان 1 : روزن ها (بازشوها ) 2 : پدیده های ادراک 3 : نظم و بی نظمی 4 : اندازه و توازن 5 : بافت و شناسه 6 :فضا 7 : مکان 8 : شکل و ماده 9 : فرایند طراحی ( پروژه ) بخش دوم : مقدمه ای بر تحلیل مبانی معماری -تحلیل و مقیاس مبانی معماری ایران با غرب - نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر