مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی

کد شناسه :9318
مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی

مدل سازي معادلات ساختاري در تحقيقات اجتماعي اقتصادي ترجمه و تأليف : خليل كلانتري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : معرفي برنامه PRELIS و نحوه ورود و تعريف داده ها 2 : برنامه هاي LISREL و SIMPLIS و تخمين مدل 3 : روش تدوين مدل معادلات ساختاري 4 : برنامه نويسي به زبان SIMPLIS براي تخمين مدل 5 : بررسي همانندي مدل 6 : تخمين پارامترهاي مدل 7 : بررسي برازش مدل 8 : روش هاي اصلاح مدل 9 : اعتبارسنجي متقابل مدل 10 : تحليل عاملي تاييدي - مدل سازي معادلات ساختاري در تحقيقات اجتماعي اقتصادي با برنامه LISREL و SIMPLIS - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر