مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی

کد شناسه :9318
مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی

مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی ترجمه و تألیف : خلیل کلانتری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : معرفی برنامه PRELIS و نحوه ورود و تعریف داده ها 2 : برنامه های LISREL و SIMPLIS و تخمین مدل 3 : روش تدوین مدل معادلات ساختاری 4 : برنامه نویسی به زبان SIMPLIS برای تخمین مدل 5 : بررسی همانندی مدل 6 : تخمین پارامترهای مدل 7 : بررسی برازش مدل 8 : روش های اصلاح مدل 9 : اعتبارسنجی متقابل مدل 10 : تحلیل عاملی تاییدی - مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی با برنامه LISREL و SIMPLIS - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر