فضا ، شهر و نظریه اجتماعی

کد شناسه :9623
فضا ، شهر و نظریه اجتماعی

فضا ، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل های شهری تألیف : فرن تانکیس ترجمه : حمیدرضا پارسی ، آرزو افلاطونی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اجتماع و انزوا : مناسبات اجتماعی در شهر 2 : فضاهای تفاوت و تقسیم 3 : سیاست های فضا : جنبش های اجتماعی و فضای عمومی 4 : سرمایه و فرهنگ : اعیان سازی شهر 5 : فضای متجسم : جنس ، ویژگی جنسی و شهر 6 : حکایت های فضایی : ذهنیت در شهر 7 : ایجاد فضا : فرهنگ های شهری ، تاکتیک های فضایی 8 : نتیجه گیری - فضا ، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل های شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر