پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

کد شناسه :2878
پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای تألیف : لیلسند و کیفر ترجمه : حمید مالمیریان - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : نگاهی به پردازش رقومی تصاویر 2 : ترمیم و بازیابی تصویر 3 : بارزسازی تصویر 4 : بارزسازی کنتراست 5 : بارزسازی پدیده های فضایی 6 : بارزسازی تصاویر متعدد 7 : طبقه بندی تصویر 8 : طبقه بندی هدایت شده 9 : مرحله طبقه بندی 10 : مرحله تعیین شاخص 11 : طبقه بندی کنترل نشده ( هدایت نشده ) 12 : مرحله خروجی 13 : هموارسازی از طریق طبقه بندی 14 : بررسی دقت طبقه بندی 15 : ادغام داده و تجمیع سیستم اطلاعات جغرافیایی 16 : مدل سازی بیوفیزیک 17 : اثرات مقایسه پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر