وقف شناسي تهران

کد شناسه :995
وقف شناسي تهران

وقف شناسي تهران از شهري اسلامي تا شهري مدرن تأليف : پروانه شاه حسيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : شهر تهران به عنوان بستر وقف 3 : وقف در دوره قاجاريه 4 : وقف در دوره پهلوي - وقف شناسي تهران از شهري اسلامي تا شهري مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر