بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری - مهدوی

کد شناسه :15295
بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری - مهدوی

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری تألیف : داوود مهدوی ، عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، حمدالله سجاسی قیداری - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : گذار مفهومی در فرایند توسعه گردشگری 3 : تعاریف مفهومی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد انتقادی 4 : نظریه های توسعه پایدار گردشگری 5 : رهیافت های توسعه پایدار گردشگری 6 : سیاست گذاری در توسعه پایدار گردشگری 7 : معیارها و شاخص های توسعه پایدار گردشگری 8 : ارزیابی پایداری گردشگری ( روش ها و مدل ها ) - بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر