مدیریت روستایی در ایران

کد شناسه :10254
مدیریت روستایی در ایران

مدیریت روستایی در ایران تألیف : مهدی طالب - عمران - کتاب پرهام - مدیریت روستا قبل و بعد از مشروطیت - اولین برنامه عمران روستایی - وظایف بخشدار و شورای بخش - مدیریت روستا بعد از جنگ جهانی دوم - قانون بنگاه عمران کشور - قانون ازدیاد سهم کشاورزان - قانون الغا عوارض در دهات - مدیریت روستا بعد از اصلاحات ارضی - لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات - مصوب 1342 - نقش وزارت آبادانی و مسکن - وظایف انجمن های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها - مدیریت روستا و وزارت تعاون و امور روستا - قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی - نقش تعاونی ها در مدیریت روستایی در ایران - طرح صندوق های تعاون روستایی - شرکت های تعاونی روستایی پس از اصلاحات ارضی - تحلیلی بر مدیریت روستایی تا انقلاب اسلامی - مدیریت روستاها بعد از انقلاب اسلامی - تشکیل شوراهای اسلامی توسط جهاد سازندگی - آیین نامه شوراها مصوب جهاد سازندگی - ویژگی های اصلاحیه قانون شورای اسلامی - بررسی نتایج فعالیت های شوراهای اسلامی - مکانیسم های عملی شوراهای اسلامی روستاها - طرح خانه همیار روستا - شورای عمران و طرح تشکیل دفتر عمران روستا - دهدار و دهداری ها - دوره اول قبل از مشروطیت -دوره دوم بعد از مشروطیت تا جنگ دوم جهانی - دوره سوم : از جنگ دوم جهانی تا اصلاحات ارضی - دوره چهارم : از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی - دوره پنجم : از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ملحقات : طرحی برای مدیریت روستایی در ایران - ارائه ی مدلی برای حکمرانی روستایی ایران - مدیریت روستایی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر