شهرهای دانش

کد شناسه :10598
شهرهای دانش

شهرهای دانش : رویکردها ، تجارب و دیدگاهها تألیف : فرانسیسکو جاویر کاریلو ترجمه : زینب کرکه آبادی و ایمان علیپور بالف - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 الگویی در حال ظهور از ویژگی های اصلی شهرهای دانش موفق 2 : چهارچوبی تطبیقی برای شهرهای دانش 3: مراکز تحقیق جهانی : تحلیلی بر اساس شاخصهای موجود در کتب 4 : تاکسونومی سرمایه ی شهری 5 : کارآفرینی شهر و جامعه دانش برای رشد سرمایه های فکری 6 : اجرای سیستم سرمایه برای یک شهر دانش 7 : تجارب جهانی 8 : شهرهای دانشگاهی : سرمایه اجتماعی و خلاقیت در منچستر و حومه آن 9 : شهر فونیکس و حومه آن به عنوان یک پایتخت دانش 10 : ریجکا : افزایش کارایی سرمایه های فکری در شرکتهای شهر 11 : فضای شهر چقدر اهمیت دارد ؟ مقایسه سه پارک علمی در چین 12 : تراکم شهری خدمات تجاری اروپا و نقش سیاست های منطقه ای 13 : شهروندان دانش : پروفایلی مربوط به شایستگی ها - شهرهای دانش : رویکردها ، تجارب و دیدگاهها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر