ساماندهی شهری تکنیک شهرسازی

کد شناسه :6005
ساماندهی شهری تکنیک شهرسازی

ساماندهی شهری : تکنیک شهرسازی ، مجموعه مباحثی در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری ترجمه و تألیف : غلامرضا وزین - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بررسی و شناخت مجتمع 2 : شهر و شهرسازی 3 : ساماندهی شهری - ساماندهی شهری : تکنیک شهرسازی ، مجموعه مباحثی در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر