گردشگري مقابر

کد شناسه :11018
گردشگري مقابر
موجود نیست

گردشگري مقابر تأليف : مهدي موسوي نژاد - گردشگري - كتاب پرهام - فصل اول : مرگ و گفتارهاي وابسته - تعريف مرگ - نظر فلاسفه درباره مرگ و ترس انسان ها - رويارويي برخي مشاهير جهان قبل از مرگ - دفن مرده - آداب غسل و كفن - تشيع جنازه - نماز ميت - تلقين مرده - تشريفات دفن مرده - سنگ قبر - بعد از مرگ بدن چه خواهد شد ؟ زيارت اهل قبور - فلسفه خواندن حمد و توحيد براي مردگان - مرده سوزي - موميايي كردن مرده - مردگان در عالم برزخ - زنده شدن پي از مرگ - قيامت چگونه و چه زماني اتفاق مي افتد ؟ پيش بيني پايان جهان از نظر دانشمندان - بهشت - جهنم - فصل 2 : گورستان هاي مشهور ايران و مشاهير مدفون در آنها 3 : قطعه هنرمندان بهشت زهرا 4 : گورستان ظهيرالدوله 5 : گورستان ابن بابويه 6 : برخي گورهاي پراكنده از مشاهير ايران - گردشگري مقابر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر