برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین

کد شناسه :11991
برنامه ریزی تعاملی  کاربری زمین

برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین : راهنمای ایجاد اعتماد میان همسایگان پیمانکاران مقامات رسمی برنامه ریزی و دوستداران محیط زیست تألیف : کارل کد ترجمه : غلامرضا لطیفی و فاطمه وکیل - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی تعاملی : چه کسی ؟چه چیزی ؟چرا؟چگونه ؟ 2 : فرایند برنامه ریزی تعاملی پروژه های بهتر و محله های بهتر به کمک تعامل خلاق 3 : پرسش ها و پاسخ هایی درباره برنامه ریزی تعاملی 4 : چگونگی همکاری با پیمانکار 5 : عکس های هوایی و لوازم مدل سازی پروژه 6 :چگونگی طراحی پروژه های به زیستی اجتماعی 7 : طرح جامع و برنامه ریزی تعاملی - برنامه ریزی تعاملی کاربری زمین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر