تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران

کد شناسه :11993
تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران

تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران ( از دهه 1930 تا به امروز ) تألیف : واراز مرادی مسیحی و مهرشاد خلج - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تئوری های برنامه ریزی شهری 2 : مفاهیم ، طبقه بندی و روند تحولات برنامه ریزی شهری 3 : برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه 4 : مقوله کلان شهرها در نیم قرن اخیر 5 : مشارکت مردمی در برنامه ریزی توسعه و مدیریت شهری 6 : نظام برنامه ریزی شهری در ایران - تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران از دهه 1930 تا به امروز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر