کلانشهرهای چند هسته ای

کد شناسه :8911
کلانشهرهای چند هسته ای

کلانشهرهای چندهسته ای تألیف : پیترهال ، کتی پین ترجمه : کرامت الله زیاری - شهرسازی - 1 : کلانشهر چند مرکزی : پیدایش مناطق مگا شهری 2 : تحلیل کلانشهر چندمرکزی : تعریف کمی مناطق مگاشهری 3 : مفهوم شهر چندمرکزی : عاملان ، شبکه ها و مناطق 4 : بازدید کلانشهر چند مرکزی : هویت های منطقه ای ، سیاست های منطقه ای 5 : برنامه ریزی شهر اروپایی : کارایی سیاست - کلانشهرهای چندهسته ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر