شهرهای کوچک - تجربه شهری درورای مادرشهر

کد شناسه :12004
شهرهای کوچک - تجربه شهری درورای مادرشهر

شهرهای کوچک ، تجربه شهری در ورای مادرشهر با تکیه بر مطالعه موردی قابلیت ها و تجربیات شهرهای معروف کوچک جهان ، دیوید بل ، مارک جین ، حسین رضا کشاورز قدیمی انتشارات آرمان شهر ، شهرسازی ، شهرها و شهرستان ها ، سیاست شهری ،کتاب پرهام، مفهوم سازی از شهرهای کوچک ، اقتصاد سیاسی شهرهای کوچک ، سلسله مراتب شهری و مزایای رقابت ، اقتصاد فرهنگی شهرهای کوچک ، هویت ، سبک زندگی و گونه های مختلف معاشرت اجتماعی، شهرهای کوچک تجربه شهری در ورای مادرشهر،با تکیه بر مطالعه موردی قابلیت ها و تجربیات شهرهای معروف کوچک جهان ،کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر