شهرها برای مردم نه برای سوداگری - عبدالله زاده

کد شناسه :14159
شهرها برای مردم نه برای سوداگری - عبدالله زاده

شهرها برای مردم به برای سوداگری ( نظریه شهری انتقادی و حق به شهر ) تألیف : نیل برنر ، پیتر مارکوزه ، مارگیت مایر ترجمه : محمود عبدالله زاده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهرها برای مردم ، به برای سوداگری 2 : نظریه شهری انتقادی چیست ؟ 3 : حق ( حقوق ) چه کسی به چه شهری ؟ 4 : هانری لوفور ، حق به شهر ، و جریان غالب شهری جدید 5 : حق به شهر در جنبش های اجتماعی شهری 6 : فضا و انقلاب در نظر و عمل : هشت نظریه 7 : عمل شهرسازی و کمک های مطالعات توسعه انتقادی 8 : گردهم آمدگی ها ، کنشگر ، شبکه ها و چالش های نظریه شهری انتقادی 9 : ایدئولوژی رشد شهری جدید ( شهرهای خلاق ) 10 : نظریه انتقادی و فضای خاکستری : جنبش استعمارشدگان 11 : مارکوزه گمشده : در باب نوسازی ( برای طبقه مرفه ) و جابجایی 12 : آیا وجود شهر عادل واقعیت دارد ؟ مبارزه برای حق به شهر در آمستردام 13 : رویکرد انتقادی به حل مسئله مسکن 14 : شهرهای سوسیالیستس ، برای مردم یا برای قدرت ؟ گفت و گوی برونو فلییرل با پیتر مارکوزه 15 : حق به شهر : از نظریه تا اتحاد توده مردم - 16 : چه باید کرد ؟ و چه کسی این کار را انجام خواهد داد ؟ - شهرها برای مردم ، نه برای سوداگری ( نظریه شهری انتقادی و حق به شهر ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر