توسعه تركيبي كاربري هاي شهري - از نظريه تا اجرا

کد شناسه :12072
توسعه تركيبي كاربري هاي شهري - از نظريه تا اجرا

توسعه تركيبي كاربري هاي شهري : از نظريه تا اجرا تأليف : محمد سليماني ، رسول فرجام ، احمد زنگانه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : زمينه هاي ظهور پارادايم هاي جديد در برنامه ريزي و توسعه شهري 2 : روندها و گرايش هاي شكل گيري ديدگاه هاي نو در توسعه شهري 3 : توسعه تركيبي كاربري هاي شهري ، مفاهيم و نظريه ها 4 : توسعه تركيبي كاربري ها در اجرا 5 : آموزه هاي نظري و چالش هاي تجربي پيش روي توسعه تركيبي كاربري هاي شهري 6 : برخي تجارب جهاني توسعه تركيبي كاربري هاي شهري - توسعه كاربري هاي شهري : از نظريه تا اجرا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر