مناطق ، راهبردهای فضایی و توسعه ی پایدار

کد شناسه :9459
مناطق ، راهبردهای فضایی و توسعه ی پایدار

مناطق ، راهبردهای فضایی و توسعه ی پایدار تألیف : گراهام هافتون ، دیوید کانسل ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ظهور مجدد منطقه در برنامه ریزی فضایی 2 : حاکمیت ، نهادها و برنامه ریزی منطقه ای 3 : برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار4 : کیفیت زیست محیطی و منابع طبیعی : از حفاظت گرایی زیست محیطی به سوی رویکرد توسعه پایدار یکپارچه 5 : یافتن پهنه های جدید برای احداث مسکن 6 : به سوی نوزایی شهری 7 : توسعه اقتصاد منطقه ای ، برنامه ریزی منطقه ای و توسعه ی پایدار : ناهمگرایی ها و همگرایی ها در رویکرد 8 : نگاه به آینده : مناطق ، راهبردهای فضایی و توسعه پایدار - مناطق ، راهبردهای فضایی و توسعه پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر