روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

کد شناسه :12112
روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای تألیف : سیدعلی جوزی ، مهدی ایرانخواهی - فاطمه کاظمی مقدم ، فرزام پور اصغر سنگاچین - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : سازمان فضایی و روش های تحلیل آن 3 : درآمدی بر مطالعات ارزیابی راهبردی محیط زیست 4 : روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین 5 : کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات آمایش سرزمین 6 : مباحثی پیرامون پدافند غیر عامل - روش ها و تکنیک های آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر