شهرسازی تاکتیکی - اقدام کوتاه مدت برای تغییر بلند مدت - کرامت الله زیاری

کد شناسه :34
شهرسازی تاکتیکی - اقدام کوتاه مدت برای تغییر بلند مدت - کرامت الله زیاری

شهرسازی تاکتیکی ، اقدامات کوتاه مدت برای تغییرات بلندمدت تألیف : مایک لیدون ، آنتونی گارسیا ترجمه : کرامت الله زیاری ، سپیده عظیمی ، بهنام الماسی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اخلال در نظم امور 2 : منشأ و سوابق شهرسازی تاکتیکی 3 : شهرهای آینده آمریکایی و ظهور شهرسازی تاکتیکی 4 : شهرها و شهروندان : پنج داستان از شهرسازی تاکتیکی 5 : چگونه نظریه شهرسازی تاکتیکی را اجرا کنیم 6 : نتیجه گیری - شهرسازی تاکتیکی ، اقدامات کوتاه مدت برای تغییرات بلند مدت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر