از تجهيز تا برچيده شدن كارگاه

کد شناسه :12226
از تجهيز تا برچيده شدن كارگاه

از تجهيز تا برچيده شدن كارگاه و هر آنچه كه بايد در كارهاي كارگاهي بدانيم تأليف : سميرا كرمي ، روح اله براتي - عمران - كتاب پرهام - 1 : عوامل اجرايي در پروژه و جايگاه كارگاه در يك پروژه 2 : تعريف جامع و حقوقي كار ، كارگاه ، تجهيز و برچيدن كارگاه 3 : مقررات تحويل گرفتن كارگاه از كارفرمان 4 : برآورد و محاسبه هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه 5 : بيمه 6 : مهندس ناظر 7 : سرپرست كارگاه 8 : فرم 9 : شرايط عمومي پيمان نشريه 4311 از تجهيز تا برچيده كارگاه و هرآنچه كه بايد در كارهاي كارگاهي بدانيم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر