مدلها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي شهري

کد شناسه :12242
مدلها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي شهري
موجود نیست

مدلها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي شهري با تأكيد بر مكان يابي كاربري شهري تأليف : يوسفعلي زياري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم مربوط به مدل و مكان يابي 2 : مدل ها و روش ها در برنامه ريزي شهري 3 : روش هاي ارزيابي و فنون تصميم گيري 4 : نظريه هاي مكان يابي 5 : مدلهاي مكان يابي و كاربرد آنها در كاربري شهري 6 : معيار و شاخصها در برنامه ريزي شهري و مكان يابي كاربري ها 7 : عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي و مكان يابي كاربري هاي شهري - مدلها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي شهري با تأكيد بر مكان يابي كاربري شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر