میراث و گردشگری پایدار

کد شناسه :14398
میراث و گردشگری پایدار

میراث و گردشگری پایدار تألیف : مجید یاسوری ، ستاره صفا - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : میراث طبیعی 2 : میراث فرهنگی 3 : میراث طبیعی - فرهنگی 4 : گردشگری پایدار 5 : میراث طبیعی - فرهنگی و گردشگری پایدار - میراث و گردشگری پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر