شهر و جنسيت گفتمان بين المللي

کد شناسه :12487
شهر و جنسيت  گفتمان بين المللي

شهر و جنسيت : گفتمان بين المللي درباره جنسيت ، شهرسازي و معماري تأليف : اولا ترليندن ترجمه : مينوش صدوقيان زاده - معماري شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جنبش زنان و فضاهاي عمومي 2 : نمادها و فضاي شهري 3 : تفاوت هاي اجتماعي و توسعه شهري 4 : توسعه پايدار و برنامه ريزي - شهر و جنسيت :گفتمان بين المللي درباره جنسيت ، شهرسازي و معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر