نگاهي تاريخي تحليلي به مديريت شهري و سازمانيابي كالبدي فضايي كلانشهر تهران

کد شناسه :12675
نگاهي تاريخي تحليلي به مديريت شهري و سازمانيابي كالبدي فضايي كلانشهر تهران
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر